Ontslag op staande voet

ontslag op staande voetAls een werknemer ernstig wangedrag vertoont, kan een werkgever hem of haar op staande voet ontslaan. De opzegtermijn van het arbeidscontract speelt dan geen rol en voor ontslag op staande voet is geen toestemming van het UWV WERKbedrijf nodig. Er moet wel sprake zijn van een bijzondere situatie. Lees verder

Ontslag bij vast contract: hoe zit dat?

Kunt u ontslagen worden met een vast contract (voor onbepaalde tijd)? Dat kan. Wanneer u een vast contract heeft, kan uw werkgever u alleen minder makkelijk ontslaan dan wanneer u een arbeidscontract voor bepaalde tijd heeft. Dan geldt namelijk dat hij/zij daar een redelijke onderbouwing voor nodig heeft. Zonder gegronde onderbouwing én bewijslast kan een bedrijf u niet ontslaan wanneer u in het bezit bent van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Lees verder

Veranderingen ontslagrecht 2014

In 2014 vinden veel wijzigingen plaats binnen het Nederlandse ontslagrecht. Veel veranderingen zijn ingrijpend en hebben gevolgen voor de ontslagprocedures zoals we die tot nog toe kenden. Neem contact met ons op voor al uw vragen over de wijzigingen in 2014 voor uw persoonlijke situatie. Lees verder

Beëindigingovereenkomst arbeidscontract

Wanneer werkgever en werknemer samen overeenstemming hebben bereikt over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, heet dat een beëindigingovereenkomst. Zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV-werkbedrijf kunnen werkgever en werknemer samen (financiële) afspraken maken. Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter

Het ontbinden van een arbeidsovereenkomst kent een snellere procedure dan het opzeggen ervan. Om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden kan een werkgever bij de kantonrechter een verzoek indienen; dit verzoek dient van een goede onderbouwing te worden voorzien. Vaak wordt bij een ontbinding een vergoeding toegekend aan de (ex-)werknemer. Hij/zij houdt bij ontbinding het recht op een WW-uitkering. Lees verder

Opzegging arbeidsovereenkomst

Zowel een arbeidscontract voor onbepaalde tijd als voor bepaalde tijd kunnen tussentijds door beide partijen worden opgezegd. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan dit alleen als dit schriftelijk in een opzegbeding is overeengekomen. In de meeste gevallen is bovendien een vergunning voor ontslag nodig, van het UWV WERKbedrijf. Werkgevers kunnen voor hulp bij deze ontslagaanvraag contact opnemen Lees verder