Werknemers met een parttime baan zijn vaak geïnteresseerd in het uitvoeren van ‘nevenwerkzaamheden’ op een andere plek. Het is niet altijd zomaar toegestaan om naast je huidige werkzaamheden nog nevenactiviteiten uit te voeren. Vaak is hiervoor toestemming van jouw werkgever vereist. Werkgevers mogen, indien zij hiertegen bezwaar hebben, dan ook een verbod op nevenwerkzaamheden geven. Het verbod op nevenwerkzaamheden kan in de arbeidsovereenkomst of de CAO worden opgenomen.

Waarom een verbod?

Wanneer jij nevenwerkzaamheden uitvoert voor een ander bedrijf, kan dit risico’s met zich meebrengen voor jouw werkgever. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Minder focus op jouw huidige werk
  • Risico op imagoschade (denk hierbij aan het lekken van gevoelige informatie)
  • Belangenverstrengeling
  • Loyaliteit
  • Concurrentie (wanneer een werknemer vergelijkbaar werk uitvoert bij de concurrent)

Deze risico’s kunnen voor een werkgever genoeg reden zijn om werknemers tot op zekere hoogte te verbieden nevenwerkzaamheden uit te bieden. De nevenwerkzaamheden moeten in dat geval een zodanige belemmering vormen voor het bedrijf of jouw werkzaamheden, dat het gerechtvaardigd verboden kan worden.

Gevolgen van overtreding van het verbod

Als werknemer moet je je houden aan het verbod. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete of zelfs ontslag op staande voet. Wanneer de overtreding dermate ernstig is, kan de arbeidsrelatie worden verstoord. Gedurende de hele contractperiode is het verbod geldig. Het verbod op nevenwerkzaamheden is niet hetzelfde als een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding ziet op specifieke werkzaamheden ná uitdiensttreding, terwijl het verbod op nevenwerkzaamheden betrekking heeft op de periode tijdens het dienstverband.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact