Jouw werkgever moet zich houden aan de regels van het ontslagrecht en mag jou dus niet zomaar ontslaan. Je wordt als werknemer door het ontslagrecht beschermd. Maar ook jijzelf moet je aan bepaalde regels houden. Zo gelden voor beide partijen volgens het ontslagrecht specifieke rechten en plichten. Een tijdelijk contract eindigt in principe van rechtswege op de afgesproken datum, maar bij een vast contract kan het dienstverband niet zomaar beëindigd worden.

Ontslag krijgen

Als jouw werkgever jou wil ontslaan moet hij een ontslagprocedure starten bij het UWV of de kantonrechter. Welke route van toepassing is hangt af van de reden van het ontslag. Gaat het om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan is de ontslagroute via het UWV beschikbaar. Voor andere redenen zoals een arbeidsconflict of slecht functioneren staat de route via de kantonrechter open. Het UWV of de kantonrechter beslist of het ontslag al dan niet rechtsgeldig is. Jouw werkgever moet in ieder geval de overeengekomen opzegtermijn in acht nemen.

Ontslag nemen

Je kunt natuurlijk ook zelf ontslag nemen. Ook jij moet een opzegtermijn in acht nemen. De opzegtermijnen kun je vinden in jouw arbeidsovereenkomst en/of in de CAO die op jou van toepassing is. Als je zelf ontslag neemt heeft dat wel gevolgen voor een eventuele WW-uitkering, waarvoor je niet verwijtbaar werkloos mag zijn geworden.

Ontslagverbod

Als bescherming voor jou als werknemer gelden er een aantal ontslagverboden. Dit zijn situaties waarin je als werknemer niet mag worden ontslagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte, zwangerschap of ouderschapsverlof.

 

Transitievergoeding

Wanneer je 2 jaar of langer bij het bedrijf in dienst bent geweest en het ontslag geschiedt niet op jouw initiatief, dan heb je recht op een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd. Deze vergoeding wordt berekend op basis van jouw bruto maandsalaris en het aantal (halve) jaren dat je totaal in dienst bent geweest. De transitievergoeding is ervoor bedoeld om jou als werknemer naar de volgende baan te helpen zonder je met lege handen te laten gaan.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact