Het oproepcontract wijkt af van andere arbeidsovereenkomsten. Je verricht namelijk pas werkzaamheden op het moment dat je wordt opgeroepen. Je hebt als werknemer echter wel dezelfde rechten als het om ontslag gaat. Uiteraard moeten de regels van het ontslagrecht ook voor oproepkrachten in acht worden genomen.

Geen oproep, geen loon?

Geen arbeid, geen loon. Wanneer je echter minstens 6 maanden in dienst bent van een bedrijf, wordt jouw loon toch doorbetaald, ook al word je niet opgeroepen. Het feit dat je niet wordt opgeroepen betekent daarnaast niet dat het contract automatisch eindigt.

 

Einde arbeidsovereenkomst

Wanneer sprake is van een oproepcontract voor bepaalde tijd eindigt het contract in principe van rechtswege op de afgesproken datum. In het contract kan worden opgenomen dat tussentijds opzeggen ook is toegestaan. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ben je beschermd door het ontslagrecht. De algemene regels gelden dus ook voor een oproepcontract.

Aanzegtermijn

Bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer is jouw werkgever verplicht om je minstens 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele verlenging. Als jouw werkgever dit niet doet, heb je recht op een volledig maandsalaris ter compensatie.

 

Automatische verlenging

In principe eindigt een tijdelijk contract van rechtswege. Wanneer je van jouw werkgever echter niet verneemt tegen het einde van de looptijd, dan treedt er toch automatisch een nieuw tijdelijk contract in werking. Dit contract heeft dezelfde voorwaarden als het laatste tijdelijke contract. Wanneer aan de ketenregeling wordt voldaan, kan het dus ook zo zijn dat dit nieuwe contract automatisch een vast contract wordt.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact