De manier waarop jouw dienstverband eindigt is afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst dat op jou van toepassing is. Hierbij is een onderscheid te maken tussen vaste en tijdelijke contracten. Een dienstverband kan op verschillende manieren beëindigd worden, waarvoor steeds specifieke regels gelden.

Beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een tijdelijk contract eindigt in principe van rechtswege op de afgesproken datum, tenzij deze wordt verlengd. Jouw werkgever moet aan jou uiterlijk 1 maand voor de einddatum laten weten of jouw contract wordt verlengd. Dit wordt ook wel de aanzegplicht genoemd. Een tijdelijk contract wordt in principe niet tussentijds opgezegd, tenzij in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat dit is toegestaan.

 

Beëindiging arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Je kunt natuurlijk zelf ontslag nemen en het contract opzeggen, bijvoorbeeld wanneer je een nieuwe baan hebt. Doe dit echter niet zomaar wanneer je nog geen alternatief gevonden hebt, want zelf opzeggen heeft gevolgen voor het krijgen van een eventuele WW-uitkering.

Ook jouw werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hij moet daarvoor een ontslagprocedure starten bij het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de reden van het ontslag. Het UWV of de kantonrechter zal het ontslag toezeggen of afwijzen. Daarnaast heeft jouw werkgever de mogelijkheid om jou op staande voet te ontslaan, mits daar een dringende reden voor is. Voor zowel de werkgever als voor jou geldt een opzegtermijn (behalve bij ontslag op staande voet).

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Jij en je werkgever kunnen samen beslissen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Jouw dienstverband eindigt dan met wederzijds goedvinden. Jullie maken hierover afspraken die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Laat daarin wel opnemen dat de beëindiging het initiatief is van de werkgever, om te voorkomen dat het invloed heeft op een eventuele WW-uitkering.

 

Eindafrekening

Aan het einde van jouw dienstverband vindt een eindafrekening plaats. Denk hierbij aan uitbetaling van nog niet opgenomen vakantiedagen, vakantiegeld, bonussen, toeslagen, dertiende maand, het inleveren van bedrijfseigendommen, etc.

 

Concurrentiebeding

Kijk goed in jouw arbeidsovereenkomst of er sprake is van een concurrentiebeding. Dit houdt in dat jouw werkgever niet wil dat jij binnen een bepaalde periode jouw opgedane kennis meeneemt naar de concurrent. Het concurrentiebeding moet wel redelijk zijn en mag u niet belemmeren in het vinden van een nieuwe baan.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact