Zowel de werkgever als de werknemer kunnen naar elkaar een onrechtmatige daad plegen. Wanneer een onrechtmatige daad wordt gepleegd, moet de schade die daarmee is aangericht worden vergoed. Om te spreken van een onrechtmatige daad, en daarmee tevens het recht op een schadevergoeding, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Onrechtmatigheid

Zowel het handelen als het nalaten kunnen onrechtmatig zijn. Handelen is daadwerkelijk ‘iets doen’, en nalaten is ‘iets niet doen’. Volgens de wet zijn er 3 vormen van onrechtmatige handelingen:

  • Er wordt inbreuk gemaakt op een recht. Dit kan bijvoorbeeld het recht op privacy zijn.
  • De handeling (doen of nalaten) is in strijd met de wet.
  • De handeling (doen of nalaten) is in strijd met een maatschappelijke norm. Een voorbeeld hiervan is het niet waarschuwen voor gevaar.

Een belangrijke voorwaarde is het relativiteitsvereiste. Dit houdt in dat de wet (of norm), die met de onrechtmatige daad is overschreden, erop was gericht om schade te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de ontslagbescherming. Een onrechtmatig ontslag zou dan een onrechtmatige daad kunnen zijn omdat je hiertegen wordt beschermd door de wet.

 

Toerekenbaarheid

De onrechtmatige daad moet daadwerkelijk aan iemand toe te rekenen zijn. Met andere woorden: de onrechtmatige daad is aan iemands schuld te wijten.

Schade

Als is vastgesteld dat er een onrechtmatige daad is gepleegd, moet er ook daadwerkelijk sprake zijn van schade. Hierbij valt te denken aan materiële schade (makkelijk op geld waardeerbaar) en immateriële schade (moeilijk op geld waardeerbaar). Voorbeelden van materiële schade zijn schade aan personen, aan voorwerpen of economische schade. Een voorbeeld van immateriële schade is imagoschade.

 

Causaliteit

De onrechtmatige daad moet de oorzaak zijn van de schade. Met andere woorden: de schade is het gevolg van de onrechtmatige daad. De schade zou er niet zijn geweest als de onrechtmatige daad niet was gepleegd. Deze oorzaak-gevolg-relatie moet worden aangetoond door de benadeelde partij.

 

Schadevergoeding

Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, moet de pleger van de onrechtmatige daad een schadevergoeding betalen aan de benadeelde.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact