Bij ontslag kan een werkgever een werknemer een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Hierin worden afspraken omtrent het ontslag neergelegd. Vaak uit zich dit in een ontslag met wederzijds goedvinden, maar wel op initiatief van de werkgever.

Beëindigingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Hierin wordt onder andere opgenomen of er sprake is van een transitievergoeding, wanneer het dienstverband precies eindigt, of er sprake is van een eindafrekening, etc. Kortom, alles wat verband houdt met jouw uitdiensttreding. De inhoud van de vaststellingsovereenkomst is onderhandelbaar. Zorg daarom dat je niet zomaar akkoord gaat met de eerste conceptversie die je ontvangt van jouw werkgever. Laat hier altijd een deskundige naar kijken, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. De vaststellingsovereenkomst moet niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer voordelig uitpakken.

Voor jou als werknemer betekent een vaststellingsovereenkomst dat je zekerheid hebt over wat jouw ontslag inhoudt, je hebt nog steeds recht op een transitievergoeding en ook het recht op een WW-uitkering blijft bestaan. Hierbij is het wel van belang dat in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat het ontslag geschiedt op initiatief van jouw werkgever. Hiermee is duidelijk dat je in ieder geval niet verwijtbaar werkloos bent geworden. Voor beide partijen kan het ontslag met wederzijds goedvinden zekerheid scheppen en het kan ervoor zorgen dat het dienstverband op een zakelijke en prettige manier wordt beëindigd.

Weigeren vaststellingsovereenkomst

Vaak probeert een werkgever middels een vaststellingsovereenkomst de ontslagprocedures te omzeilen. Deze procedures duren vrij lang, zijn kostbaar en wanneer een goede ontslagreden ontbreekt is de kans van slagen nihil. De werkgever probeert het dan middels een ontslag met wederzijds goedvinden. Op zich hoeft dit niet nadelig te zijn voor een werknemer, mits de voorwaarden voor beide partijen gunstig uitpakken. Ben je het niet eens met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst? Indien onderhandelingen niets uithalen, weiger dan de overeenkomst te tekenen. In dat geval moet de werkgever alsnog een ontslagprocedure starten. Vraag een deskundige om advies bij het inschatten van de situatie. Heeft de ontslagprocedure een grote kans van slagen? Dan kan een vaststellingsovereenkomst voor jou wellicht voordeliger uitpakken.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact