Bij ontslag moet vaak aan het einde van het dienstverband nog het een en ander worden verrekend. Jouw werkgever heeft wellicht nog verplichtingen naar jou toe, maar andersom kan dit ook het geval zijn. De afspraken die hierover worden gemaakt, kunnen het beste schriftelijk worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Verplichtingen van de werkgever

Je bouwt tijdens je dienstverband vakantiedagen op. Normaal gesproken neem je deze dagen op wanneer jij dat wilt. Het kan echter voorkomen dat je bij beëindiging van het dienstverband nog niet alle vakantiedagen hebt opgenomen. Je kunt dit natuurlijk alsnog doen, maar je kunt er ook voor kiezen om de vakantiedagen te laten uitbetalen. Je hebt er ten slotte recht op. Ook de opgebouwde vakantietoeslag (vakantiegeld) dat jaarlijks wordt uitbetaald in mei kun je laten uitbetalen, naar rato van het aantal maanden dat je dat jaar hebt gewerkt. Hetzelfde geldt voor een eventuele dertiende maand, mits je daar recht op hebt volgens je arbeidsovereenkomst.

Als je 2 jaar of langer in dienst bent geweest heb je recht op een transitievergoeding. Als dit inderdaad zo is, dient dit te worden opgenomen in de eindafrekening. Het ontslag moet dan wel het initiatief van je werkgever zijn.

Verplichtingen van de werknemer

Naast de verplichtingen van de werkgever, heb je zelf soms ook nog zaken die je moet nakomen. Denk hierbij aan het teruggeven van bedrijfseigendommen zoals een auto, mobiele telefoon, tablet, laptop, sleutels, toegangspasjes, etc. In de eindafrekening dienen deze zaken te worden opgenomen, om misverstanden te voorkomen. Ook wanneer je met jouw werkgever afspreekt de bedrijfsauto over te nemen moet dit voor de volledigheid vermeld worden.

Heb je op kosten van jouw werkgever een studie gevolgd? Dan kan het zo zijn dat je een deel daarvan moet terugbetalen wanneer je voortijdig uit dienst gaat. Hierover staan vaak duidelijke afspraken in uw arbeidsovereenkomst. Ook deze verrekening wordt meegenomen in de eindafrekening.

 

Arbeidsovereenkomst

Raadpleeg de arbeidsovereenkomst zodat je zeker weet of er afspraken zijn gemaakt omtrent de eindafrekening. In jouw arbeidsovereenkomst kunnen namelijk bepaalde zaken worden uitgesloten van de eindafrekening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat op basis van de arbeidsovereenkomst de dertiende maand niet wordt meegenomen in de eindafrekening.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact