Een werkgever kan om verschillende redenen het ontslag van een werknemer aanvragen. Dit kan zowel via de kantonrechter als via het UWV. De reden van het ontslag bepaalt de ontslagroute. Wanneer onder andere sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag, staat de ontslagroute via het UWV open. Een bedrijfseconomisch ontslag houdt in dat de financiële of organisatorische situatie van het bedrijf is veranderd, hetgeen gevolgen kan hebben voor de werknemers. Soms is het dan beter om van enkele werknemers afscheid te nemen. Om een werknemer gerechtvaardigd te kunnen ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, is echter wel een ontslagvergunning nodig.

Ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen

Om een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen te kunnen krijgen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende situaties:

  • Een verslechterde financiële situatie van het bedrijf
  • Organisatorische veranderingen
  • Afname van hoeveelheid werk (bijvoorbeeld door automatisering)
  • Reorganisatie
  • Opheffing of verhuizing van het bedrijf

Deze reden voor ontslag heeft dus betrekking op veranderende omstandigheden binnen het bedrijf, zowel financieel als organisatorisch. Deze veranderingen hebben dan ook invloed op de werknemers, wat ontslag als gevolg kan hebben. Dit dient echter wel op basis van het afspiegelingsbeginsel te gebeuren, wat inhoudt dat per leeftijdscategorie gekeken wordt naar de duur van het dienstverband. De werknemers met het kortste dienstverband zullen het eerst worden ontslagen.

Geen ontslagvergunning?

Indien het UWV geen ontslagvergunning afgeeft aan jouw werkgever, kan geen rechtsgeldig ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen plaatsvinden. Jouw werkgever mag jou dus niet ontslaan.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact