Een vertrouwensbreuk zal al gauw ontaarden in een verstoorde arbeidsrelatie en wellicht zelfs een arbeidsconflict. Het is echter lastig vast te stellen wat precies wordt verstaan onder een vertrouwensbreuk. De beschadiging van vertrouwen is moeilijk concreet te maken en wellicht ben je je als werknemer niet bewust geweest van jouw gedrag. Jouw werkgever zal dan ook uitgebreid moeten aantonen dat jij zijn vertrouwen hebt geschonden, alvorens over te gaan tot een ontslagprocedure.

Omstandigheden

Wanneer jouw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV, of een ontslagprocedure start bij de kantonrechter, zal worden gekeken naar alle omstandigheden van de situatie. Hierbij is allereerst de vraag van belang of er daadwerkelijk een verstoorde arbeidsrelatie is. Vervolgens moet blijken dat de situatie dermate ernstig is dat de arbeidsrelatie hoogstwaarschijnlijk niet kan worden hersteld. Na een afweging van alle relevante omstandigheden zal het UWV of de kantonrechter tot een conclusie komen met betrekking tot een eventueel ontslag. Wanneer het UWV of de kantonrechter herstel onmogelijk acht, zal ontslag een voor de hand liggend gevolg kunnen zijn.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact