Jouw werkgever kan jou niet zomaar ontslaan, maar hij zal een procedure moeten starten via het UWV of de kantonrechter. De reden voor het ontslag is bepalend voor de ontslagroute de open staat. Gaat het om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsgongeschiktheid? Dan moet jouw werkgever een procedure starten bij het UWV. Voor andere redenen van ontslag staat de ontslagprocedure bij de kantonrechter open.

Ontslagroute via het UWV: bedrijfseconomische redenen

De bedrijfseconomische situatie is veranderlijk. Denk hierbij aan de financiële situatie, maar ook aan organisatorische veranderingen. Wanneer jouw werkgever je wil ontslaan op basis van bedrijfseconomische redenen, moet hij het afspiegelingsbeginsel in acht nemen. Dit houdt in dat alle werknemers in 5 leeftijdsgroepen worden verdeeld. Binnen deze leeftijdsgroepen wordt gekeken wie er het langst in dienst zijn. Degenen met het kortste dienstverband worden als eerste ontslagen.

Voorbeelden van bedrijfseconomische redenen zijn:

  • Een verslechterde financiële situatie voor het bedrijf
  • Veranderingen binnen de organisatie, bijvoorbeeld automatisering
  • Reorganisatie
  • Opheffing van het bedrijf, geheel of gedeeltelijk
  • Verhuizing van het bedrijf

 

Ontslagroute via het UWV: langdurige arbeidsongeschiktheid

Een andere reden om de ontslagroute via het UWV toe te passen is langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Tijdens ziekte geldt in principe een opzegverbod, maar na 2 jaar ziekte mag jouw werkgever het ontslag toch aanvragen. Er wordt dan allereerst bekeken of je minstens 104 weken (2 jaar) arbeidsongeschikt bent. Daarnaast moet worden vastgesteld dat het verrichten van andere werkzaamheden, herstel of herplaatsing binnen 26 weken niet mogelijk is. Deze vereisten worden door een deskundige getoetst, aan de hand waarvan wordt bepaald of een ontslag op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid gerechtvaardigd is.

Ontslagroute via de kantonrechter

Wanneer de ontslagroute via het UWV niet open staat, en er sprake is van gewichtige redenen, kan worden gekozen voor de ontslagroute via de kantonrechter. Niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer kan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indienen.

 

Alternatieve ontslagroutes

Ontslag kan ook geschieden zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact