Voorbeeldbrief loonvordering

Ontslaghulp.com is er om u te helpen en ondersteunen bij uw ontslag. Dat doen we niet alleen door tekstuele informatie te bieden over ontslag, ontslagrecht en arbeidsrecht, maar ook door u de juiste voorbeelddocumenten en -brieven aan te bieden die u in bepaalde situaties nodig kunt hebben. Een voorbeeldbrief loonvordering komt van pas wanneer uw werkgever uw salaris niet betaalt. Of wanneer hij te laat betaalt. Lees verder

Voorbeeldbrief protest/bezwaar bij ontslag op staande voet

Ontslaghulp.com is er om u te helpen en ondersteunen bij uw ontslag. Dat doen we niet alleen door tekstuele informatie te bieden over ontslag, ontslagrecht en arbeidsrecht, maar ook door u de juiste documenten aan te bieden die u bij uw ontslagprocedure nodig heeft. Bent u bijvoorbeeld onlangs op staande voet ontslagen, en wilt u protest/bezwaar aantekenen tegen uw ontslag op staande voet? Lees verder

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Ontslaghulp.com is er om u te helpen en ondersteunen bij uw ontslag. Dat doen we niet alleen door tekstuele informatie te bieden over ontslag, ontslagrecht en arbeidsrecht, maar ook door u de juiste voorbeelddocumenten en -overeenkomsten te bieden. Die kunt u gratis gebruiken bij uw ontslagprocedure. Lees verder

Ontslag nemen: waar moet ik op letten?

Wanneer je werkgever je ontslaat, heb je recht op een WW-uitkering wanneer je niet direct een andere baan krijgt gevonden. Dat recht heb je niet wanneer je zelf je ontslag neemt, en daarom is het belangrijk om goed op te letten wanneer je je ontslag aankondigt. Lees verder

Waarom ontslaghulp? Onze missie

De regelgeving in ons land wordt steeds complexer en een arbeidsovereenkomst bestaat al eeuwen niet meer uit een viltje waarop staat hoelang u werkt en hoeveel u daarvoor krijgt. Ondanks dit alles worden conflicten steeds minder rationeel opgelost, maar komen er vaak stapels papier met juridische termen aan te pas. Uw hoofd staat er niet naar en/of u heeft er weinig kaas van gegeten; wij willen u helpen in een moeilijke en vaak emotionele situatie! Lees verder

Wat is ontslagrecht?

Het ontslagrecht omvat alle regelgeving die van belang is bij de beƫindiging van een arbeidsovereenkomst. In hoofdlijnen komt deze regelgeving er op neer dat de werknemer ten opzichte van de werkgever een grote mate van bescherming geniet. Een werkgever kan in de regel niet zomaar tot ontslag van een werknemer overgaan. Een voorgenomen ontslag moet in de meeste gevallen vooraf worden getoetst door het UWV WERKbedrijf of de Kantonrechter. Lees verder

Tips bij ontslag

Ontslag is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Relaties binnen de werkkring worden verbroken en omdat een nieuwe baan tegenwoordig niet voor het oprapen ligt, zijn ook de inkomensgevolgen vaak snel merkbaar. Als voor u ontslag dreigt, is professionele hulp dan ook geboden. Een aantal tips bij (dreigend) ontslag. Lees verder