Stuurt jouw werkgever aan op ontslag? De transitievergoeding wordt vaak als uitgangspunt gebruikt bij het berekenen van de ontslagvergoeding. Bereken met onze handige rekentool direct hoe hoog de transitievergoeding is in jouw situatie.

Hoe werkt het?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van je bruto maandsalaris en de duur van het dienstverband.

Let op: de uitkomst is een indicatie en kan afwijken. Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bruto loon per maand

Het bruto loon per maand is 1/12 deel van jouw bruto jaarinkomen inclusief:

 • vakantiegeld, dertiende maand en/of vaste eindejaarsuitkeringen;
 • overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen die je hebt ontvangen in de laatste 12 maanden voor de beëindiging van je dienstverband;
 • 1/12 deel van het gemiddelde van jaarlijkse winstuitkeringen en bonussen ontvangen in de 3 jaar voor beëindiging van het dienstverband.

Bereken je transitievergoeding

Vul de volgende gegevens in om je transitievergoeding te berekenen.

Zijn er 25 of meer werknemers?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Optionele gegevens (uitklappen)

Pensioengerechtigde leeftijd bereikt?
Vakantiegeld?
13e maand?

Onze oplossingen

In geval van ontslag zal jouw werkgever meestal proberen het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. Wij kunnen je daarbij op verschillende manieren voorzien van juridische hulp. Wij geven ook advies wanneer je werkgever een procedure start bij de kantonrechter of wanneer er wordt gekozen voor een procedure via het UWV. Om inzicht te krijgen in jouw juridische positie, raden we je aan om in elke ontslagsituatie eerst een vrijblijvend adviesgesprek met ons aan te gaan. Op deze manier kunnen we bepalen hoe we je het beste van dienst kunnen zijn.

Gratis adviesgesprek

Controleer vrijblijvend jouw situatie samen met een ervaren jurist en verkrijg inzicht in jouw juridische positie en vervolgopties

 • Algemene check rechtspositie
 • Berekenen transitievergoeding
 • Advies over de vervolgstappen

Persoonlijke Begeleiding

Jij voert zelf het contact met je werkgever waarbij je tijdens elke stap begeleid wordt door jouw persoonlijke jurist

 • Volledige check ontslagvoorstel
 • Advies over de beste strategie
 • Controle van jouw juridische brieven
 • Telefonisch overleg na elke reactie van jouw werkgever
 • Controle van de definitieve vaststellingsovereenkomst

Wat moet ik doen?

Ontslag heeft niet alleen grote gevolgen voor jou, maar ook voor je financiën. Zorg daarom dat je stevig in je schoenen staat. Hier zijn onze vier belangrijkste tips:

1. Zeg niet toe

Luister goed naar je werkgever, en zorg dat je goed snapt wat hij wil. Zeg niets toe, en wijs niets af. Blijf neutraal.

2. Zet nooit je handtekening

Leg je niet meteen vast. Het eerste voorstel is vaak niet het beste. Heb je toch getekend, dan is dat geen ramp. Je hebt 14 dagen bedenktijd.

3. Vraag extra bedenktijd

Voel je je onder druk gezet? Vraag dan meer tijd. Wij helpen je graag om meer bedenktijd te regelen.

4. Schakel juridische hulp in.

Met ons sta je sterker. Wij doen dit dagelijks. Wij adviseren je en doen de onderhandeling met jouw werkgever. Zo haal je het meeste uit je ontslag.

Meer over de transitievergoeding

Waarom een transitievergoeding?

De transitievergoeding is bedoeld als financiële ondersteuning bij het vinden van een andere baan, bijvoorbeeld als aanvulling op een WW-uitkering of voor (om)scholing en/of outplacement.

Vaak is de transitievergoeding ook het uitgangspunt voor de onderhandelingen over de hoogte van de ontslagvergoeding bij een einde met wederzijds goedvinden. Hierbij worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van jouw maandsalaris en het aantal dienstjaren met een maximum van €79.000 bruto per jaar. De transitievergoeding bedraagt:

 • 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar;
 • 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar;
 • 1 maandsalaris per gewerkt jaar vanaf 10 jaar dienstverband als je 50 jaar of ouder bent en werkt voor een werkgever met minimaal 25 werknemers.

Uitzonderingen:
1. Indien je in dienst bent getreden voor je 18e maar niet meer werkte dan gemiddeld maximaal 12 uur per week, dan tellen deze maanden niet mee.
2. Is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie en werk je bij een werkgever met minder dan 25 werknemers? Dan worden onder de geldende voorwaarden de dienstjaren voor 1 mei 2013 buiten beschouwing gehouden.

Opvolgende contracten

Als je bij één werkgever meerdere contracten hebt gehad, wordt gekeken naar de totale arbeidsduur. Alle contractperiodes met een tussenperiode van maximaal 6 maanden worden meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Hetzelfde geldt wanneer je eerst als uitzendkracht in dienst bent geweest, en daarna bij dezelfde werkgever in vaste dienst bent gekomen.

Uitbetaling van de transitievergoeding

De transitievergoeding moet binnen een maand na het einde van het dienstverband betaald worden. Betaalt jouw werkgever niet binnen deze termijn? Dan kan je binnen drie maanden na het einde van het dienstverband betaling afdwingen door een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

Transitievergoeding in termijnen

Kan jouw werkgever aantonen dat hij de transitievergoeding niet in 1 keer kan betalen vanwege financiële problemen? Dan mag jouw werkgever in termijnen betalen, verspreid over maximaal 6 maanden.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent ontslag met transitievergoeding

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Je hebt recht op de transitievergoeding als je minstens 2 jaar in dienst bent en via de kantonrechter of het UWV wordt ontslagen. Voorwaarde is wel dat je niet ernstig verwijtbaar bent aan je ontslag. Ook heb je recht op de transitievergoeding als jouw werkgever besluit om jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen en je minstens 2 jaar in dienst bent.

Welk loon telt mee voor de berekening van de transitievergoeding?


Het gaat om jouw bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld, dertiende maand, vaste eindejaarsuitkeringen, overwerkvergoedingen en ploegentoeslag die je hebt ontvangen in de 12 maanden voor de beëindiging van je dienstverband. Ook het gemiddelde van de jaarlijkse winstuitkeringen en bonussen ontvangen in de 3 jaar voor beëindiging van het dienstverband. Het totaal deel je door 12 en is het bruto maandsalaris voor de berekening van de transitievergoeding.

Heb ik recht op de transitievergoeding na ontslag bij ziekte?

Ja, als je 2 jaar arbeidsongeschikt bent en er binnen 26 weken geen herstel optreedt en er geen mogelijkheden zijn voor terugkeer bij je werkgever, mag jouw werkgever je ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In dat geval heb je aanspraak op de transitievergoeding.

Is mijn werkgever verplicht de transitievergoeding te betalen?

Ja. Indien de werkgever kan aantonen dat hij de transitievergoeding niet in 1 keer kan betalen vanwege financiële problemen, kan worden besloten de vergoeding in termijnen af te betalen. Deze periode heeft een maximale duur van 6 maanden. Hierover moet jouw werkgever dan wel de wettelijke rente betalen.

Heb ik als uitzendkracht ook recht op een transitievergoeding?

Ja. Ook voor uitzendkrachten geldt dat je minstens 2 jaar in dienst moet zijn geweest en dat het ontslag niet aan jou te wijten is. Ook wanneer je eerst als uitzendkracht hebt gewerkt voor een bedrijf, en daarna voor hetzelfde bedrijf in vaste dienst bent getreden, worden alle dienstjaren bij elkaar opgeteld.

Ruime ervaring
We zijn goed in ons vak
Gratis advies
Leer ons vrijblijvend kennen
Vaste prijs
Geen verrassingen achteraf

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu 030 - 224 2507

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Maak terugbelafspraak

Nog dezelfde dag contact