Ontslag na arbeidsconflict

Ontslag bij arbeidsconflictEen veelvoorkomende reden voor ontslag is een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. Zo kan de arbeidsrelatie verstoord worden wanneer het contact tussen een nieuwe manager en een werkgever niet goed is. Veel arbeidsconflicten leiden tot een ziekmelding van de werknemer. Direct adequaat handelen is in zo’n geval geboden Lees verder

Ontslag bij disfunctioneren

Voldoet een medewerker niet aan een of meer onderdelen van zijn of haar functie, dan kan dit reden zijn voor ontslag. Advocaten van Ontslaghulp adviseren werkgever en werknemer over ontslag bij disfunctioneren. De werkgever moet altijd zo helder mogelijk maken bij de medewerker, waarom deze disfunctioneert. Naast het benoemen ervan, moeten voorbeelden gegeven worden ter onderbouwing. Lees verder

Ontslag na twee jaar ziekte

Wanneer een werknemer twee jaar ziek is tijdens zijn/haar dienstverband, kan een werkgever een ontslagaanvraag indienen. Als de werkgever aantoonbaar voldoende heeft meegewerkt aan de re-integratie van de werknemer, wordt de ontslagaanvraag goedgekeurd. Sommige werkgevers bieden hun werknemers bij ziekte een beëindigingovereenkomst aan. Voor de werknemer brengt deze overeenkomst financiële risico’s met zich mee. Lees verder

Ontslag na reorganisatie

Wanneer medewerkers ontslagen worden door een reorganisatie, bijvoorbeeld uit bedrijfseconomisch oogpunt, is het voor de werkgever zaak om de noodzaak van het ontslag cijfermatig te onderbouwen. Bovendien moet hij het afspiegelingsprincipe toepassen bij het bepalen wie hij wil ontslaan. Uiteindelijk beoordeelt het UWV de aanvraag op beide factoren, en besluit op basis daarvan om de ontslagvergunning al dan niet te verstrekken. Lees verder

Ontslag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan vaak tijdens de contractduur worden beëindigd, óók bij afwezigheid van een tussentijds opzegbeding. Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds beëindigd, dan gebeurt dat automatisch na het verstrijken van de contracttermijn. Contracten voor ZZP’ers hebben vaak hetzelfde karakter als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Lees verder

Schorsing of non-actiefstelling

Een schorsing van personeel is een disciplinaire maatregel met een tijdelijke aard. Het is belangrijk als werkgever duidelijk, zorgvuldig en snel actie te ondernemen bij een personeelslidschorsing. Na schorsing of non-actiefstelling kan een werkgever een ontslagprocedure opstarten. Het stopzetten van de loonbetaling van werknemers kan tijdens een schorsing alleen wanneer dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Lees verder

Ontslag na faillissement

Wanneer een bedrijf failliet gaat mag de curator de arbeidscontracten opzeggen. Het gebeurt regelmatig dat een ondernemer zijn b.v. met opzet failliet laat gaan, om vervolgens een doorstart te kunnen maken zonder medewerkers. Wanneer een onderneming wordt overgenomen, geldt ook overname van het personeelsbestand. Maatwerkadvies is in zo’n situatie geboden. Lees verder