De uitzendovereenkomst is een type arbeidsovereenkomst. Als uitzendkracht ben je in dienst van een uitzendbureau, terwijl je werkt voor een opdrachtgever. Het uitzendbureau zendt jou als het ware uit naar de opdrachtgever, ook wel ‘inlener’ genoemd. Het systeem voor uitzendkrachten bestaat uit 3 fasen. Hoe langer je als uitzendkracht werkt, hoe meer rechten je krijgt.

Fase A – minder dan 78 weken werkzaam

Bij de start van jouw dienstverband bij een uitzendbureau, kom je eerst in fase A terecht. Deze fase duurt 78 weken, waarin alle gewerkte weken meetellen. Het gaat hier niet om het aantal uren. Er mag binnen de 78 weken een onderbreking plaatsvinden van maximaal 6 maanden, om in deze fase te kunnen blijven. Wanneer er wel een onderbreking van 6 maanden of meer heeft plaatsgevonden, begint de telling opnieuw. De overeenkomst in fase A betreft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (tenzij je een detacheringsovereenkomst sluit). Volgens deze overeenkomst geldt: geen arbeid, geen loon. Dit wil zeggen dat je alleen loon krijgt over de uren die je hebt gewerkt. Wanneer jouw opdracht is afgelopen, eindigt de overeenkomst ook automatisch. Er geldt hierbij geen opzegtermijn, maar wel een termijn van kennisgeving. Deze is afhankelijk van het aantal gewerkte weken en luidt als volgt:

  • 0-12 weken werkzaam: 0 dagen
  • 12-26 weken werkzaam: 5 dagen
  • 26-52 weken werkzaam: 10 dagen
  • 52-78 weken werkzaam: 14 dagen

Fase A kan ook eindigen door ziekte, het bereiken van de AOW-leeftijd of wanneer je zelf opzegt. In het laatste geval heb je als werknemer geen opzegtermijn, maar moet je dit wel 1 werkdag van te voren melden.

Fase B – na 78 weken

Het type uitzendovereenkomst in deze fase is een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan echter ook worden overeengekomen. Deze fase duurt hoogstens 4 jaar en in deze periode mogen maximaal 6 tijdelijke contracten voorkomen. Zowel de periode van 4 jaar als het de maximaal 6 tijdelijke contracten mogen met maximaal 6 maanden onderbroken worden, anders begint de telling opnieuw bij fase A. In tegenstelling tot fase A, geldt in fase B dat het loon verschuldigd blijft over het hele dienstverband. Dit betekent dat ook wanneer je geen werkzaamheden hebt verricht (bijvoorbeeld door ziekte of het gebrek aan werk), je recht hebt op loon. De overeenkomst eindigt van rechtswege op de afgesproken datum, tenzij is afgesproken dat tussentijdse opzegging is toegestaan. In het laatste geval dient wel een opzegtermijn in acht te worden genomen, afhankelijk van het aantal maanden dat je werkzaam bent. Voor de werknemer geldt:

  • 3 maanden of minder werkzaam: 7 dagen
  • 3-6 maanden werkzaam: 14 dagen
  • Langer dan 6 maanden werkzaam: 28 dagen

Voor de werkgever geldt een opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de duur van het contract.

 

Fase C – onbepaalde tijd

Wanneer je in fase C terecht bent gekomen, ben je werkzaam op basis van een vast contract, oftewel een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

CAO

Raadpleeg altijd de cao die op jou van toepassing is. Hierin vind je alle informatie omtrent jouw rechten en plichten, en die van jouw uitzendbureau.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact