Tijdens je dienstverband leg je vaak nieuwe contacten ten behoeve van het bedrijf. Deze connecties zijn zeer waardevol. Wanneer je echter uit dienst gaat kan het voor jouw werkgever problematisch zijn als jij deze contacten meeneemt naar jouw volgende baan. Jouw werkgever kan er daarom voor kiezen om een relatiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Wat houdt het relatiebeding in?

Het relatiebeding kan verschillende doeleinden hebben. Het kan een werknemer na het einde van het dienstverband bijvoorbeeld verplichten om gedurende een bepaalde periode contact te hebben met relaties of klanten van de werkgever. Hieraan kan een boete gekoppeld worden. Het verbod kan ook slechts zien op een specifieke klant of relatie, wat het beding minder zwaar en beperkend maakt voor de werknemer.

 

Concurrentiebeding

Het relatiebeding is een vorm van een concurrentiebeding. Omdat een dergelijk beding zware, beperkende gevolgen kan hebben voor een werknemer, zijn hier eisen aan verbonden. Deze eisen zijn van overeenkomstige toepassing op het relatiebeding en luiden als volgt:

  • Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is niet toegestaan, tenzij de werkgever hiervoor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft.
  • Een concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen. Het kan worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst of een ander document dat door jou wordt ondertekend, of er wordt naar verwezen in een brief die je ondertekent.
  • Een werknemer moet minstens 18 jaar oud zijn.
  • Het concurrentiebeding moet redelijk zijn.

Relatiebeding ongeldig

Het relatiebeding is ongeldig wanneer de werkgever een werknemer ontslaat zonder de ontslagprocedures te volgen. Wanneer het ontslag aan de werkgever te wijten is, geldt er dus geen relatiebeding. Ook kan een relatiebeding door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd, indien daar aanleiding toe is. Het komt ook vaak voor dat werkgever en werknemer aan het einde van het dienstverband afspreken het relatiebeding te laten varen, in het kader van onderhandelingen omtrent de uitdiensttreding.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact