Het kan gebeuren dat jouw werkgever, na korte termijn of zelfs na een aantal jaren, jouw functie wil wijzigen. Hier kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen. Onder een functiewijziging valt ook overplaatsing naar een andere vestiging. Dit kan echter niet zomaar en hiervoor moet sprake zijn van een zwaarwegend belang voor de werkgever.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Slechts wanneer er een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan jouw werkgever de functie eenzijdig wijzigen. Hier mag echter alleen gebruik van worden gemaakt indien de werkgever een zodanig zwaarwegend belang heeft, dat het belang van de werknemer lichter weegt. Is er geen eenzijdig wijzigingsbeding? Dan kan jouw werkgever alleen in uitzonderlijke gevallen een voorstel doen om jouw functie te wijzigen. De functiewijziging is dan niet eenzijdig maar in samenspraak.

Overplaatsing

Wanneer een (groot) bedrijf meerdere vestigingen heeft, kan het soms aantrekkelijk zijn om bepaalde werknemers op een specifieke vestiging te hebben. Een werkgever kan er dan ook voor kiezen om een werknemer over te plaatsen naar een andere vestiging. Dit mag echter niet zomaar! Dit kan bij voorkeur in overleg met de werknemer, waarbij goede afspraken worden gemaakt wat wellicht gepaard gaat met salarisverhoging. Hierover kan dan ook door de werknemer worden onderhandeld. Het aanbod tot overplaatsing moet redelijk en acceptabel zijn. Overplaatsing kan ook onder het eenzijdig wijzigingsbeding vallen. Er moet dan wel sprake zijn van een redelijke wijziging en een zwaarwegend belang voor de werkgever.

Wanneer je het niet eens bent met een eventuele overplaatsing, zorg dan dat je juridisch advies inwint over de aard van de overplaatsing.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact