Als je werkzaam bent als oproepkracht dan kom je werken wanneer jouw werkgever je oproept. Aan deze arbeidsverhouding ligt een arbeidsovereenkomst ten grondslag, namelijk de oproepovereenkomst.  Er zijn verschillende typen oproepovereenkomsten te onderscheiden. Zo is er het oproepcontract met voorovereenkomst, het 0-urencontract en het min-maxcontract.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Wanneer jouw werkgever je oproept, beslis je zelf of je daar gehoor aan geeft. Je hebt recht op loon over de uren die je hebt gewerkt. Wanneer je gehoor geeft aan de oproep, treedt er een arbeidsovereenkomst in werking op basis van de voorwaarden die zijn overeengekomen in de voorovereenkomst. Telkens wanneer er een nieuwe periode van werkzaamheden ingaat, ontstaat er een nieuwe arbeidsovereenkomst. Na 3 opvolgende overeenkomsten heb je recht op een vast contract. De 4e overeenkomst wordt dan ook automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hetzelfde geldt wanneer het maximum van 2 jaar tijdelijke contracten is bereikt.

 

0-urencontract

In tegenstelling tot een oproepcontract met voorovereenkomst, geeft je in het geval van een 0-urencontract altijd gehoor aan een oproep. Dit wil zeggen dat je aan het werk gaat op het moment dat je wordt opgeroepen. Een 0-urencontract kenmerkt zich door de volgende punten:

 • Zodra jouw werkgever je oproept, geef je daar gehoor aan en ga je aan het werk.
 • Er is geen minimaal aantal uren op basis waarvan je werkzaam bent.
 • Bij elke oproep heb je recht op minstens 3 uren loon, ook als je minder werkt.
 • De werkgever is verplicht loon door te betalen wanneer je minstens 6 maanden in dienst bent en er is geen of onvoldoende werk door een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt.
 • Een 0-urencontract kan de vorm hebben van zowel een tijdelijk als een vast contract.
 • Na 3 maanden kun je een beroep doen op het ‘rechtsvermoeden’ betreffende de omvang van het werk. Er wordt dan gekeken naar het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 3 maanden. Mits je structureel en regelmatig werkzaamheden hebt verricht, heb je dan recht op een arbeidsovereenkomst voor dat aantal uren.
 • Net als bij een gewone arbeidsovereenkomst ben je verzekerd door sociale werknemersverzekeringen, en heb je recht op 8% van uw brutoloon als vakantiegeld.

Min-maxcontract

Bij een min-maxcontract geldt zowel een minimaal als een maximaal aantal uren waarvoor je kunt worden opgeroepen. Een min-maxcontract kan zowel een contract voor bepaalde als voor onbepaalde tijd zijn. Verder gelden de volgende kenmerken:

 • Je krijgt het minimaal aantal uren altijd betaald, ook als je niet wordt opgeroepen.
 • Als je tot het maximaal aantal uren wordt opgeroepen, moet je daar gehoor aan geven.
 • Je ontvangt loon over het aantal uren dat je hebt gewerkt.
 • De werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting wanneer de werknemer minstens 6 maanden in dienst is en er door een oorzaak die voor rekening komt van de werkgever geen of weinig werk is.
 • Als je minder dan 15 uur in een week werkt, heb je bij elke oproep recht om minstens 3 uren loon.
 • Na 3 maanden kun je, net als bij een 0-urencontract, een beroep doen op het ‘rechtsvermoeden’ betreffende de omvang van het werk. Er wordt dan gekeken naar het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 3 maanden. Mits je structureel en regelmatig werkzaamheden hebt verricht, heb je dan recht op een arbeidsovereenkomst voor dat aantal uren.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact