Een 0-urencontract is een voorbeeld van een oproepcontract, hetgeen inhoudt dat je pas gaat werken op het moment dat je wordt opgeroepen door jouw werkgever. Bij deze variant van een oproepcontract is geen minimaal aantal uren afgesproken. Wat betekent een 0-urencontract voor de werknemer?

Het 0-urencontract: de kenmerken

Een 0-urencontract kenmerkt zich door de volgende punten:

  • Zodra jouw werkgever je oproept, geef je daar gehoor aan en ga je aan het werk.
  • Er is geen minimaal aantal uren op basis waarvan je werkzaam bent.
  • Bij elke oproep heb je recht op minstens 3 uren loon, ook als je minder werkt.
  • De werkgever is verplicht loon door te betalen wanneer je minstens 6 maanden in dienst bent en er is geen of onvoldoende werk door een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt.
  • Een 0-urencontract kan de vorm hebben van zowel een tijdelijk als een vast contract.
  • Na 3 maanden kun je een beroep doen op het ‘rechtsvermoeden’ betreffende de omvang van het werk. Er wordt dan gekeken naar het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 3 maanden. Mits je structureel en regelmatig werkzaamheden hebt verricht, heb je dan recht op een arbeidsovereenkomst voor dat aantal uren.
  • Net als bij een gewone arbeidsovereenkomst ben je verzekerd door sociale werknemersverzekeringen, en heb je recht op 8% van uw brutoloon als vakantiegeld.

Beëindiging van het 0-urencontract

Voor de beëindiging van een 0-urencontract gelden dezelfde regels als bij een normale arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. Met andere woorden: een 0-urencontract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de afgesproken datum, en een 0-urencontract voor onbepaalde tijd eindigt volgens de regels van het ontslagrecht.

 

Ziekte

In principe geldt dat je bij een oproep verplicht bent te gaan werken. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat een werknemer ziek wordt. Bij ziekte tijdens de oproepperiode krijg je minstens 70% van jouw loon doorbetaald, mits dat niet lager is dan het minimumloon. Bij ziekte na afloop van de oproepperiode heb je geen recht op doorbetaling van loon. Hetzelfde geldt voor ziekte buiten een oproepperiode. Na afloop van het contract kun je eventueel wel bij het UWV terecht voor een uitkering.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact