Sommige werknemers hebben een ‘flexibele arbeidsrelatie’. Dit betekent vaak minder zekerheid als het gaat om werk, en daarmee ook het inkomen. Deze werknemers worden ‘flexwerkers’ genoemd. Hieronder vallen onder andere uitzendkrachten, seizoenarbeiders, payrollers, en zelfs ZZP’ers. Er kan een onderscheid worden gemaakt in typen flexwerkers, en daarmee ook in typen flexcontracten.

Onderscheid in flexwerkers

Bij flexwerkers kun je denken aan verschillende typen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Het kan gaan om werknemers die wel een vast contract hebben, maar geen vast aantal uren, of werknemers die uitzicht hebben op een vast contract. Daarnaast kunnen werknemers met een contract korter dan een jaar gekwalificeerd worden als flexwerker, maar ook werknemers met een contract van een jaar of langer. Ook werknemers met een tijdelijk contract zonder vaste uren kunnen onder de categorie flexwerkers vallen. De meest bekende voorbeelden van flexwerkers zijn uitzendkrachten, oproepkrachten, invalkrachten en ZZP’ers.

 

Voordeel van flexwerken

Voor een bedrijf is het voordelig om de keuze te hebben voor extra werknemers op momenten dat het druk is. Zo heeft een bedrijf minder vaste krachten in dienst, en dus minder verplichtingen. Op rustige momenten kan het bedrijf er dan voor kiezen om met alleen het vaste personeel te werken. Voor een werknemer brengt het onafhankelijkheid en vrijheid met zich mee, maar zorgt het tevens voor onzekerheid als het gaat om baangarantie en inkomenszekerheid.

Onderscheid in flexcontracten

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 4 soorten flexcontracten:

  • Uitzendovereenkomst: deze overeenkomst is van toepassing tussen de werknemer en het uitzendbureau.
  • Oproepcontract met voorovereenkomst: wanneer je wordt opgeroepen bepaal je zelf of je daar gehoor aan geeft, maar zodra je dit doet ontstaat er een arbeidsovereenkomst die geldt onder de voorwaarden van de voorovereenkomst. Je krijgt alleen de door jou gewerkte uren betaald.
  • Oproepcontract met uitgestelde prestatieplicht, 2 varianten:
    • Contract zonder urengarantie (0-uren): wanneer je een oproep krijgt, geef je daar gehoor aan. Bij elke oproep heb je recht op minstens 3 uren loon, ook als de werkzaamheden korter duren. Er is geen vast aantal uren.
    • Contract met urengarantie (min-max): in dit geval staat het aantal uren wel vast, in die zin dat er een minimum en een maximum geldt. Je hebt altijd recht op uitbetaling van minstens het minimale aantal uren, zelfs wanneer je niet wordt opgeroepen. Ligt het minimum per week onder de grens van 15 uren? Dan heb je in ieder geval bij elke oproep recht op minstens 3 uren loon.

 

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact