Het hoeft niet altijd duidelijk te zijn of sprake is van een arbeidsovereenkomst. In dat geval kan eventueel wel worden gesproken van een fictieve dienstbetrekking.

Voorwaarden arbeidsovereenkomst

Als aan de volgende 4 voorwaarden is voldaan, is er sprake van een arbeidsovereenkomst:

  • Er is een verplichting om arbeid te verrichten, gedurende een zekere tijd. Deze arbeid moet persoonlijk door de betreffende werknemer worden verricht. Daarnaast moet de arbeid een verplicht karakter hebben.
  • Er is een verplichting om loon te betalen. Dit kan zowel in geld als in natura geschieden.
  • Er is sprake van een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Het gaat erom dat de werkgever instructies kan geven aan de werknemer.

 

Wanneer één of meer van deze voorwaarden ontbreekt, kan niet worden gesproken van een arbeidsovereenkomst. Wanneer dan sprake is van een fictieve dienstbetrekking kan de overheid toch loonbelasting en sociale premies heffen.

Voorbeelden fictieve dienstbetrekking

De meest bekende voorbeelden van dienstbetrekkingen die niet gekwalificeerd kunnen worden als een gewone dienstbetrekking maar wel als een fictieve dienstbetrekking:

  • Topsporters die een A-status hebben
  • Artiesten
  • Leerlingen en stagiairs
  • Uitzendkrachten
  • Meewerkende kinderen

 

Het aanmerken van een dienstbetrekking als zijnde ‘fictief’ speelt alleen een rol wanneer al is geconcludeerd dat er geen ‘gewone’ arbeidsverhouding is en heeft voornamelijk fiscale gevolgen.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact