Als je wordt gedetacheerd dan ben je formeel in dienst bij het detacheringsbureau, niet bij de opdrachtgever zelf. De detachering geschiedt op basis van een detacheringsovereenkomst, waarin de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Dit komt overeen met een gewone arbeidsovereenkomst, maar in dit geval is de detacheerder partij bij de overeenkomst, en niet de opdrachtgever. Er zijn bij de arbeidsrelatie als het ware 3 partijen betrokken, maar de overeenkomst is slechts van toepassing op de werknemer en de detacheerder.

Partijen bij een detacheringsovereenkomst

Uiteraard ben je als gedetacheerde een van de partijen bij de detacheringsovereenkomst. Normaal gesproken is ook de opdrachtgever partij van een arbeidsovereenkomst, maar in dit geval is dat niet aan de orde. Het detacheringsbureau leent de gedetacheerde uit aan de opdrachtgever, en is zelf de opdrachtnemer. Er ontstaat dus een verbintenis tussen de gedetacheerde (werknemer) en de detacheerder (opdrachtnemer). Je onderhandelt dus ook met het detacheringsbureau over de arbeidsvoorwaarden. Ook al ben je werkzaam voor de opdrachtgever, de opdrachtnemer (detacheerder) betaalt jouw loon. Je voert dus werkzaamheden uit voor de ene partij, en ontvangt loon van de andere partij.

 

De opdrachtgever zorgt voor een veilige werkplek en heeft de leiding over de werkzaamheden die jij verricht. De opdrachtnemer (detacheerder) zorgt voor de sociale zekerheid en de daarbij horende verzekeringen. Daarnaast zorgt het detacheringsbureau voor jouw opdrachten, hier hoef je zelf niet achteraan. Je hebt tenslotte een formele relatie met het detacheringsbureau, niet met de opdrachtgever.

Voorwaarden detacheringsovereenkomst

Een detacheringsovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden gesloten. Een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd kan bijvoorbeeld worden overeengekomen voor de duur van een project. Een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd brengt met zich mee dat ook wanneer er geen werk is, je toch krijgt doorbetaald. Er geldt voor detacheringsovereenkomsten daarnaast gewoon een opzegtermijn en ook het ontslagrecht is van toepassing.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact