Ben je bij een werkgever in dienst en ontvang je loon? Dan heb je een arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken die jij met je werkgever hebt gemaakt, met betrekking tot jouw dienstverband en werkzaamheden. Het vormt een basis waar zowel jouw werkgever als jijzelf je aan moeten houden om een goede arbeidsrelatie te waarborgen. Mocht er iets mislopen dan kun je altijd terugvallen op jouw arbeidsovereenkomst.

Vereisten voor een arbeidsovereenkomst

Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst spelen een aantal factoren mee. Allereerst ben je in dienst van een werkgever, hetgeen met zich meebrengt dat jouw werkgever aan jou opdrachten kan geven. Daarnaast ontvang je loon voor het werk dat je hebt uitgevoerd. Dit kan zowel in geld, als in natura geschieden. Ten slotte is het van belang dat je de werkzaamheden waarvoor je bent aangenomen daadwerkelijk zelf uitvoert. Een arbeidsovereenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk overeengekomen, zodat je iets hebt om op terug te vallen.

 

Als aan de volgende 4 voorwaarden is voldaan, is er sprake van een arbeidsovereenkomst:

 • Er is een verplichting om arbeid te verrichten, gedurende een zekere tijd. Deze arbeid moet persoonlijk door de betreffende werknemer worden verricht. Daarnaast moet de arbeid een verplicht karakter hebben.
 • Er is een verplichting om loon te betalen. Dit kan zowel in geld als in natura geschieden.
 • Er is sprake van een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Het gaat erom dat de werkgever instructies kan geven aan de werknemer.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

De inhoud van een arbeidsovereenkomst kan variëren. Onderwerpen die er in ieder geval in terug komen zijn:

 • Persoonsgegevens van de werknemer (naam, adres, woonplaats)
 • Gegevens van het bedrijf (naam, adres, woonplaats)
 • Datum dat je in dienst treedt
 • Duur van het contract (bij een tijdelijk contract wordt de einddatum vermeld)
 • Type functie
 • Aantal uren op basis waarvan je werkzaam bent
 • Salaris (en moment van uitbetaling)
 • Proeftijd
 • Vakantiedagen en vakantietoeslag
 • Opzegtermijn (voor zowel de werkgever als de werknemer)
 • Collectieve Arbeidsovereenkomst die op u van toepassing is (tenzij er geen cao geldt)

 

Verder kan er nog een aantal onderwerpen optioneel worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een concurrentiebeding of een pensioenregeling.

 

Wel werk, geen arbeidsovereenkomst

Het kan zo zijn dat je niet mondeling of schriftelijk een arbeidsrelatie bent overeengekomen met jouw werkgever, maar wel werkzaamheden uitvoert. Hiervoor geldt dat wanneer je gedurende 3 maanden (wekelijks of minstens 20 uur in de maand) voor een werkgever werkt, je mag aannemen dat je een arbeidsovereenkomst hebt. Dit wil zeggen dat je ook bescherming volgens het ontslagrecht geniet en dat je recht hebt op loon.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact