Een werkgever kan een tijdelijk contract niet onbeperkt verlengen. Dat zou voor een werknemer een te onzekere situatie opleveren. Volgens de huidige regeling van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers met een tijdelijk contract sneller recht op een vast contract. Dit wordt de ketenregeling genoemd. Maar wat houdt deze precies in?

Vereisten ketenregeling

Als aan de ketenregeling wordt voldaan heeft een werknemer recht op een vast contract. Tot die tijd kan een tijdelijk contract verlengd worden. Aan de ketenregeling zijn de volgende regels verbonden:

  • Na 3 tijdelijke contracten ontstaat het recht op een vast contract, waarmee het 4e tijdelijke contract automatisch vast wordt.
  • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag dus maximaal 2 keer verlengd worden.
  • De afzonderlijke contracten mogen onderbroken worden met een maximale tussenpoos van 6 maanden.
  • De totale periode van tijdelijke contracten mag maximaal 2 jaar duren. Wanneer het maximum van 2 jaar overschreden wordt (dit hoeven niet per se 3 contracten te zijn), wordt het laatste contract automatisch een vast contract. Voor de berekening van de totale periode van de ‘keten’ worden dus zowel de contracten zelf als de tussenpozen bij elkaar opgeteld.

Let op: wanneer een werkgever een werknemer toch een nieuw tijdelijk contract wil aanbieden terwijl dat eigenlijk een vast contract zou moeten zijn, moet de werknemer eerst minstens 6 maanden uit dienst treden. Alleen dan is de keten doorbroken en kan een nieuwe keten worden gestart.

Middels een cao mag van de termijnen worden afgeweken. Kijk daarom altijd goed naar de cao die op jou van toepassing is, zodat je zeker weet welke regels voor jouw werkgever gelden.

Voorbeelden

Piet heeft 3 keer een tijdelijk contract van een half jaar gehad. Zijn werkgever wil met hem verder en biedt hem wederom een nieuw contract aan. Dit 4e contract is dan een vast contract.

Sanne heeft een tijdelijk contract van 18 maanden (1,5 jaar) en krijgt nu een contract van 1 jaar aangeboden. Dit laatste contract wordt automatisch een vast contract, omdat het maximum van 2 jaar wordt overschreden.

 

Uitzonderingen

De ketenregeling is niet altijd van toepassing. In enkele gevallen geldt de regeling niet. Dit geldt voor de volgende werknemers:

  • Werknemers onder de 18 jaar, met een maximale werkverplichting van 12 uur per week.
  • Werknemers die een bbl-opleiding (beroepsopleiding) volgen.
  • Werknemers op wie een cao met afwijkende voorwaarden van toepassing is.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Stuur ons een bericht

Nog dezelfde dag contact