Ontslag bij vast contract?

Onze arbeidsjuristen staan voor je klaar. Neem nu vrijblijvend contact op

Direct advies (GRATIS) Hoe wij jou helpen
Vrijblijvend persoonlijk advies

Eerste adviesgesprek is altijd gratis

Betere voorwaarden

Wij halen er voor jou de beste deal uit

Kosten vaak volledig vergoed

In 78% van de gevallen betaalt de werkgever

Ontslag bij vast contract

Ook als je een vast contract (voor onbepaalde tijd) hebt, kun je ontslagen worden. Wanneer je een vast contract hebt, kan je werkgever je alleen minder gemakkelijk ontslaan dan wanneer je een arbeidscontract voor bepaalde tijd hebt. Dan geldt namelijk dat hij/zij daar een redelijke onderbouwing voor nodig heeft. Zonder gegronde onderbouwing én bewijslast kan een bedrijf je niet ontslaan wanneer je in het bezit bent van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Onze oplossingen

Bij een ontslag met een vast contract, kunnen wij jou op verschillende manieren voorzien van juridische hulp. Wij raden je daarom ook altijd aan om eerst een vrijblijvend adviesgesprek met ons aan te gaan

Gratis adviesgesprek

Controleer vrijblijvend jouw situatie samen met een ervaren jurist en verkrijg inzicht in jouw juridische positie en vervolgopties

  • Algemene check rechtspositie
  • Berekenen transitievergoeding
  • Advies over de vervolgstappen

Persoonlijke Begeleiding

Jij voert zelf het contact met je werkgever waarbij je tijdens elke stap begeleid wordt door jouw persoonlijke jurist

  • Volledige check ontslagvoorstel
  • Advies over de beste strategie
  • Controle van jouw juridische brieven
  • Telefonisch overleg na elke reactie van jouw werkgever
  • Controle van de definitieve vaststellingsovereenkomst

Wat moet ik doen?

Ontslag heeft niet alleen grote gevolgen voor jou, maar ook voor je financiën. Zorg daarom dat je stevig in je schoenen staat. Hier zijn onze vier belangrijkste tips:

1. Zeg niet toe

Luister goed naar je werkgever, en zorg dat je goed snapt wat hij wil. Zeg niets toe, en wijs niets af. Blijf neutraal.

2. Zet nooit je handtekening

Leg je niet meteen vast. Het eerste voorstel is vaak niet het beste. Heb je toch getekend, dan is dat geen ramp. Je hebt 14 dagen bedenktijd.

3. Vraag extra bedenktijd

Voel je je onder druk gezet? Vraag dan meer tijd. Wij helpen je graag om meer bedenktijd te regelen.

4. Schakel juridische hulp in.

Met ons sta je sterker. Wij doen dit dagelijks. Wij adviseren je en doen de onderhandeling met jouw werkgever. Zo haal je het meeste uit je ontslag.

Meer over ontslag bij vast contract

Ontslagprocedure bij een ontslag met contract voor onbepaalde tijd

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan die een vast contract heeft (een arbeidscontract voor onbepaalde tijd), dan moet hij hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of een procedure starten bij de kantonrechter.

Als het gaat om een ontslag vanwege bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid, dient jouw werkgever een procedure te starten bij het UWV. De aanvraag bij het UWV dient schriftelijk te worden gedaan. Bij de ontslagaanvraag dienen gegevens te worden bijgevoegd die de noodzaak van het ontslag aantonen en onderbouwen. Jij mag hier schriftelijk verweer tegen voeren. Het UWV bepaalt of de ontslagaanvraag redelijk is. Tegen de uitspraak van het UWV kan geen bezwaar meer worden gemaakt bij het UWV. Wel is er de mogelijkheid om binnen 2 maanden in hoger beroep te gaan bij de kantonrechter.

Als jouw werkgever je wil ontslaan wegens persoonlijke redenen dient hij de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Je werkgever dient daarvoor dan een verzoekschrift in met onderbouwing van de reden voor het ontslag. Jij kan hier een schriftelijk verweer tegen indienen. Vervolgens is er een mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek. De rechter stelt hiervoor het tijdstip vast. Binnen enkele weken volgt de uitspraak.

Gegronde redenen voor ontslag bij een vast contract

Bedrijfseconomische redenen
Wanneer je een contract hebt voor onbepaalde tijd, dan kan je ontslagen worden via het UWV als er minder werk is door veranderingen in de bedrijfseconomische situatie bij je werkgever. Het kan daarbij gaan om een slechte financiële situatie van het bedrijf, werkvermindering, organisatorische en/of technologische veranderingen, (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging of bijvoorbeeld een bedrijfsverhuizing.

Langdurige arbeidsongeschiktheid
Als je langdurig arbeidsongeschikt bent, kan dat een ook reden zijn voor een ontslagaanvraag bij het UWV door je werkgever. Je werkgever dient dan aan te tonen dat je door ziekte je werk niet meer kan doen en dat je niet binnen 26 weken hersteld bent om je eigen werk (al dan niet in aangepaste vorm) te doen. Daarnaast dien je meestal ten minste 104 weken arbeidsongeschikt te zijn voordat een aanvraag kan plaatsvinden. Ook dient je werkgever aan te tonen dat je niet binnen 26 weken herplaatst kan worden in een andere passende functie.

Persoonlijke redenen
Als het gaat om persoonlijke redenen zoals disfunctioneren, verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsrelatie, kan je werkgever de kantonrechter verzoeken om het dienstverband op die grond(en) te ontbinden. In alle gevallen dient jouw werkgever de persoonlijke grond voor het ontslag goed te onderbouwen. Als het bijvoorbeeld gaat om disfunctioneren zal jouw werkgever onder andere moeten aantonen dat jij een redelijke tijd de kans hebt gehad je functioneren te verbeteren middels een verbetertraject. Bij verwijtbaar handelen gaat het om ontoelaatbaar gedrag van jou als werknemer. Je kunt daarbij denken aan handelen in strijd met bedrijfsregels of grensoverschrijdend gedrag. In geval van een verstoorde arbeidsrelatie zal je werkgever moeten aantonen dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk en er alles aan heeft gedaan om de relatie te herstellen.

Bezwaar maken tegen ontslag bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Bij een bedrijfseconomisch ontslag is het van belang dat inzicht wordt gekregen in de financiële gegevens van werkgever waaruit de noodzaak van het ontslag volgt. Het komt regelmatig voor dat de financiële gegevens niet altijd een ontslag rechtvaardigen. Ook is het van belang om te kijken of jij wel terecht bent voorgedragen voor ontslag. Jouw werkgever dient het afspiegelingsbeginsel toe te passen en kan niet zelf kiezen wie hij voor ontslag voordraagt.
Als jouw werkgever in zwaar financieel weer verkeert en er een sociaal plan is opgesteld in samenspraak met de vakbonden en/of de ondernemingsraad heeft het voeren van verweer bij het UWV niet altijd zin. Op grond van het sociaal plan wordt dan bepaald wat de (financiële) voorwaarden zijn bij een ontslag. Vaak ontvang je dan ook een vaststellingsovereenkomst (of beëindigingsovereenkomst). Het is wel altijd zinvol om het sociaal plan en de vaststellingsovereenkomst te laten toetsen door een arbeidsjurist.
In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid is het voeren van verweer zinvol als je van mening bent dat jij wel (binnen 26 weken) in staat bent om je eigen of (ander) passend werk te doen. Ben je van mening dat dat niet het geval is, dan kun je volstaan met een kort verweer. Het komt ook bij deze grond regelmatig voor dat je werkgever je eerst een voorstel doet om in onderling overleg te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst.
Bij een ontslag via de kantonrechter op grond van persoonlijke redenen heeft het vrijwel altijd zin om verweer te voeren.

Sinds 1 juli 2015 heb je als werknemer bij een terecht ontslag via het UWV of de kantonrechter ten minste aanspraak op de transitievergoeding. Dit is alleen anders als de kantonrechter oordeelt dat jij ernstig verwijtbaar aan het ontslag bent.

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Ruime ervaring
We zijn goed in ons vak
Gratis advies
Leer ons vrijblijvend kennen
Vaste prijs
Geen verrassingen achteraf

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu 030 - 224 2507

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Maak terugbelafspraak

Nog dezelfde dag contact