Aanzegtermijn en opzegtermijn van tijdelijke contracten per januari 2015

Gedurende 2014 en ingaande vanaf 2015 worden enkele belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht doorgevoerd. De wijzigingen, die het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker moeten gaan maken, heten samen de ‘Wet Werk en Zekerheid’. De Wet Werk en Zekerheid zorgt ook voor veranderingen in de ontslagroute: het UWV gaat een grotere rol spelen, en de kantonrechter een kleinere. Verder komt er een aanzegtermijn voor tijdelijke contracten. Aan de opzegtermijn van een arbeidscontract verandert niets.

Aanzegtermijn bij tijdelijke arbeidscontracten

Vanaf januari 2015 geldt voor tijdelijke contracten een aanzegtermijn voor werkgevers. Die houdt in dat werkgevers hun werknemers uiterlijk één maand voor de verloopdatum van het tijdelijke arbeidscontract moeten laten weten of zij het contract wel of niet gaan verlengen. Doet een werkgever dit niet, dan moet hij zijn werknemer een boete betalen. Per dag dat de werkgever de uiterlijke aanzegdatum overschrijdt, moet hij zijn werknemer één dag loon betalen. De maximum boete is één bruto maandloon.

Opzegtermijn bij tijdelijke arbeidscontracten

Wil je een arbeidscontract opzeggen bij je werkgever? Dan wijzigt er niets in januari 2015. Zijn er geen afspraken gemaakt over een opzegtermijn (contractueel overeengekomen opzegtermijn)? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Die schrijft voor dat je je arbeidscontract uiterlijk 1 maand voor vertrek op moet zeggen. Mits je niet langer dan 5 jaar in dienst ben. Ben je wel langer bij je huidige werkgever in dienst geweest, dan gelden de volgende opzegtermijnen:

  • arbeidsduur maximaal 5 jaar: 1 maand opzegtermijn.
  • arbeidsduur 5 tot 10 jaar: 2 maanden opzegtermijn.
  • arbeidsduur 10 tot 15 jaar: 3 maanden opzegtermijn.
  • arbeidsduur 15 tot 20 jaar: 4 maanden opzegtermijn.

Duur ontslagaanvraag UWV vanaf januari 2015

Wanneer een werkgever na januari 2015 ontslag aan wil vragen voor zijn werknemer, dient hij een nieuwe ontslagroute te volgen. Die schrijft voor dat de ontslagprocedure via de kantonrechter komt te vervallen. Een werkgever moet daarom vanaf januari 2015 standaard ontslag aanvragen bij het UWV. Waar het UWV nu nog 6 weken de tijd heeft of een besluit over de aanvraag uit te brengen, is dat straks 4 weken.

Meer berichten uit de categorie: Nieuw ontslagrecht 2014/2015