Veranderingen tijdelijke arbeidskrachten en flexwerkers per januari 2015

In 2014 en ingaande vanaf 2015 worden veel belangrijke wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht en ontslagrecht doorgevoerd. Deze wijzigingen en nieuwe regels dragen samen de naam ‘Wet Werk en Zekerheid‘. Die wet moet onder andere de rechtspositie van flexwerkers versterken. Een speerpunt binnen de wet is daarom ook het veranderen van de regels omtrent flexibel personeel (zoals uitzendkrachten) en tijdelijke arbeidscontracten. Lees hieronder wat er exact gaat veranderen.

Veranderingen flexwerkers per januari 2015

  • Een flexwerker krijgt eerder een vast dienstverband. Wanneer arbeidscontracten elkaar binnen 6 maanden (voorheen 3 maanden) opvolgen, dan krijgt de flexwerker na een periode van twee jaar een vast contract. Tot op heden was deze periode drie jaar.
  • In arbeidscontracten met een looptijd van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor een aansluitend contract.
  • In tijdelijke arbeidscontracten mag alleen nog bij uitzondering (lees: bijzondere omstandigheden) een concurrentiebeding worden opgenomen.
  • Medewerkers onder de 18 jaar die maximaal 12 uur per week werken, hebben bij ontslag geen recht op een transitievergoeding (Let op: deze regel gaat in per juli 2015).
  • Bij tijdelijke contracten geldt een aanzegtermijn. Die schrijft de werkgever voor dat hij uiterlijk één maand voor het beëindigen van het contract, schriftelijk aan zijn werknemer moet aangeven of hij het contract wel of niet verlengt. Doet hij dat niet, dan heb je als werknemer recht op één maandsalaris naar rato, als goedmakertje.

Wil je alle veranderingen weten die onder de Wet Werk en Zekerheid vallen? Bekijk dan hier een handige opsomming over de Wet Werk en Zekerheid.

Meer berichten uit de categorie: Nieuw ontslagrecht 2014/2015