Een arbeidsconflict kan leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie die niet altijd gemakkelijk te herstellen is. Dit kan grote gevolgen hebben. Wat betekent een arbeidsconflict voor jou als werknemer?

Gevolgen

In de meest ideale situatie wordt het arbeidsconflict opgelost en de verstoorde arbeidsrelatie hersteld. Dit moet echter wel van twee kanten komen. Je kunt met jouw werkgever onderhandelen over eventuele mogelijkheden zoals overplaatsing of omscholing. Zorg dat je de gemaakte afspraken vast legt op papier. Wanneer het niet lukt om de situatie te herstellen, is ontslag een voor de hand liggende optie. Jouw werkgever kan het ontslag zelf aanvragen via het UWV of de kantonrechter, maar als werknemer kun je ook ontslag nemen. Doe dit nooit zomaar, want het nemen van ontslag heeft gevolgen voor een eventuele WW-uitkering. Wanneer je zelf het initiatief tot ontslag neemt, ben je verwijtbaar werkloos en heb je geen recht op een WW-uitkering. Een tijdelijk contract eindigt in principe van rechtswege op de afgesproken datum, zonder dat jij of je werkgever initiatief tot ontslag hoeven te nemen.

 

Ziekte

Een geëscaleerd arbeidsconflict kan leiden tot ziekte. Jouw situatie wordt dan door de bedrijfsarts beoordeeld en er zal worden vastgesteld of je inderdaad ziek bent als gevolg van het arbeidsconflict. Er kan een afkoelingstermijn worden overeengekomen. Dit houdt in dat je tijdelijk niet hoeft te werken, zodat beide partijen even kunnen bedaren en je daarna weer met elkaar in redelijk overleg kunt. Mocht je toch langdurig ziek zijn, dan gelden in jouw situatie de algemene regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Loon

Geen arbeid, geen loon. In principe is dit een harde regel, maar een arbeidsconflict kan een uitzondering zijn. Het gaat er namelijk om of het aan jou te wijten is dat je tijdelijk geen werkzaamheden verricht, en of je daarmee dus werk weigert. Bij een arbeidsconflict is het niet verrichten van werkzaamheden niet per se aan jouw eigen schuld te wijten, maar aan die van jouw werkgever. In dat geval moet jouw werkgever het loon gewoon doorbetalen. Zorg dat je er als werknemer wel aantoonbaar alles aan hebt gedaan om de relatie te herstellen en het conflict op te lossen. Als jouw werkgever weigert het loon door te betalen, kun je een loonvordering instellen bij de kantonrechter. Je moet dan wel kunnen bewijzen dat je je welwillend hebt opgesteld en dat jouw werkgever schuldig is aan het conflict.

Ruime ervaring
We zijn goed in ons vak
Gratis advies
Leer ons vrijblijvend kennen
Vaste prijs
Geen verrassingen achteraf

Onze werkwijze

Wij starten altijd met een gratis (en geheel vrijblijvend) intakegesprek. Zo leer je ons kennen, en kunnen wij meteen een goede inschatting van jouw zaak maken.

01.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw ontslagsituatie. We vragen je daarna allerlei relevante documenten naar ons op te sturen zoals je arbeids- en vaststellingovereenkomst, of de correspondentie met je werkgever.

02.

Advies

Op basis van het gesprek en je documenten, krijg je van ons een advies. Daarin staat onder andere of de ontslagvergoeding voldoende is, of je een uitwerktermijn hebt, of de vaststellingsovereenkomst volledig is en of je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

03.

Onderhandelen

Wij onderhandelen met jouw werkgever om voor jou de beste ontslagvoorwaarden te realiseren. Daar gaan meestal een paar slagen overheen. We gaan net zo lang door tot er een goede afspraak ligt.

04.

Overeenkomst

Wanneer zowel jij als je werkgever akkoord zijn met de voorwaarden worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wanneer jij akkoord bent met de gemaakte afspraken, deze zwart op wit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst waarmee jij je werkgever aan de gemaakte afspraken kunt houden.

Neem direct contact met ons op

Kies hieronder hoe je met ons in contact wilt komen.
Wij geven meteen antwoord op jouw meest dringende vragen over ontslag.

Foto Daan

Bel ons

Ons juridische team staat voor je klaar

Bel nu 030 - 224 2507

Direct antwoord op werkdagen

Foto Aline

Wij bellen jou

Rustig overleggen zodra het jou uitkomt

Maak terugbelafspraak

Nog dezelfde dag contact