Arbeidsrecht per juli 2014/2015: Wet Werk en Zekerheid

In 2014 en ingaande vanaf 2015 worden grote veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht. Eén van de speerpunten in deze veranderingen is de doorvoering van de ‘Wet Werk en Zekerheid’. Deze wet doelt erop ontslagprocedures sneller, eerlijker en goedkoper te maken. Een uitgebreid overzicht van alle veranderingen in het ontslagrecht en wanneer deze ingaan. Lees verder

Verandering ketenregeling bij tijdelijke contracten vanaf juli 2015

Als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid, die vanaf juli 2015 van kracht gaat, wordt de ketenregeling voor tijdelijke contracten aangepast. De ketenregeling zoals we die nu kennen, houdt in dat wanneer meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (keten) elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen/onderbrekeningen van niet meer dan drie maanden, dan geldt de laatste (vierde) arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze regeling verandert vanaf juli 2015. Lees verder

Aanzegtermijn en opzegtermijn van tijdelijke contracten per januari 2015

Gedurende 2014 en ingaande vanaf 2015 worden enkele belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht doorgevoerd. De wijzigingen, die het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker moeten gaan maken, heten samen de ‘Wet Werk en Zekerheid’. De Wet Werk en Zekerheid zorgt ook voor veranderingen in de ontslagroute: het UWV gaat een grotere rol spelen, en de kantonrechter een kleinere. Verder komt er een aanzegtermijn voor tijdelijke contracten. Aan de opzegtermijn van een arbeidscontract verandert niets. Lees verder

Veranderingen tijdelijke arbeidskrachten en flexwerkers per januari 2015

In 2014 en ingaande vanaf 2015 worden veel belangrijke wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht en ontslagrecht doorgevoerd. Deze wijzigingen en nieuwe regels dragen samen de naam ‘Wet Werk en Zekerheid‘. Die wet moet onder andere de rechtspositie van flexwerkers versterken. Een speerpunt binnen de wet is daarom ook het veranderen van de regels omtrent flexibel personeel (zoals uitzendkrachten) en tijdelijke arbeidscontracten. Lees hieronder wat er exact gaat veranderen. Lees verder