Kantonrechtersformule en ontslagvergoeding berekenen

berekenen kantonrechtersformuleWanneer een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden, kent de kantonrechter vaak een ontslagvergoeding toe aan de (ex-)werknemer. Die vergoeding wordt berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule wordt vaak gebruikt als richtlijn bij de onderhandelingen Lees verder

Wijzigingen WW en ontslagvergoeding 2014

Het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ van het kabinet Rutte-Asscher heeft veel invloed op het huidige ontslagrecht in ons land. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de enkele invloedrijke wijzigingen al in 2014 worden doorgevoerd. De WW zal soberder worden en er komt een maximum voor de ontslagvergoeding. Lees verder

Aanvullende afspraken beeindigingsovereenkomst

Over financiĆ«le zaken, vakantiedagen, overuren en concurrentiebeding kunnen door werkgever en werknemer afspraken worden gemaakt bij ontslag. We noemen deze zaken ‘aanvullende zaken’. Aanvullende zaken zijn onderling door werkgever en werknemer onderhandelbaar. We adviseren om relevante afspraken altijd duidelijk en apart vast te leggen. Lees verder

Kennelijk onredelijk ontslag: de procedure

Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, moet een werkgever bij het UWV WERKbedrijf een ontslagaanvraag indienen. De vergunning wordt verstrekt bij een gegronde ontslagreden. Wanneer het ontslag voor de betreffende werknemer onredelijk uitvalt, kan hij/zij via een kennelijk onredelijke ontslagprocedure aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Lees verder