De website van ontslaghulp.com is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie en de adviezen die op de site worden gegeven kunnen echter geen rechten worden ontleend. De medewerkers van ontslaghulp.com en de bij haar organisatie aangesloten specialisten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie en/of adviezen op de website.

Het on-line advies

Uitdrukkelijk worden gebruikers er op gewezen dat alle informatie op de website, in het bijzonder het on-line advies naar aanleiding van het ingevulde vragenformulier, via een geautomatiseerd systeem tot stand komt en dat onvolkomenheden of onjuistheden niet geheel zijn uitgesloten. Omdat in het on-line advies niet met alle specifieke omstandigheden van het geval rekening kan worden gehouden, wordt een persoonlijke beoordeling door een specialist geadviseerd.

Overeenkomst bij persoonlijke beoordeling

Indien een gebruiker van de site gebruik maakt van de diensten van een bij ontslaghulp.com aangesloten specialist, komt een overeenkomst rechtstreeks tot stand tussen de gebruiker en de betreffende specialist. In dat geval zal de opdracht door de specialist schriftelijk aan de gebruiker worden bevestigd.